Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden praktijk Vivre

  • Behandelingen kunnen in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de jeugdzorg van uw gemeente in de vorm van een PGB. Wanneer u niet voor vergoeding in aanmerking komt of hiervan geen gebruik wilt maken dan hanteren wij een tarief van € 80,00 per behandeling.
  • Als er een PGB wordt toegekend, kan de behandeling starten en bent u verantwoordelijk voor het maandelijks indienen van de facturen naar de Sociale verzekeringsbank.
  • Als de betalingen van de facturen niet op tijd worden afgehandeld, 2 maanden na factuurdatum, bent u verantwoordelijk dit bedrag voor te schieten zodat de behandeling gecontinueerd kunnen worden.
  • Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld worden bij u in rekening gebracht. U kunt afmelden via een app/SMS op het mobiele nummer: 06-58834089. Ik zal ook zelf tijdig berichten als een afspraak onverhoopt niet door kan gaan.
  • Tijdens behandelingen kan ik de telefoon niet aannemen. Als u bij het inspreken van een bericht aangeeft wordt u, indien gewenst, later teruggebeld.
  • In overleg geef ik aan of het gewenst is als u bij de behandelingen aanwezig bent of dat u beter kunt wachten in de wachtkamer.
  • Overleg en afstemming over uw kind met andere betrokkenen zal alleen plaats vinden met uw medeweten.
  • In verband met de hygiëne in de praktijk dien ik op de hoogte te worden gebracht van huiduitslag, wratten en/of hoofdluis. Bij besmettelijke ziekten zoals krentenbaard dient u uw kind tijdig af te melden.

Download hier onze Algemene Voorwaarden.