Behandeling en begeleiding bij hechtingsproblemen

voor kinderen en volwassenen

Praktijk Vivre

Praktijk Vivre is opgericht om kinderen met een problematische gehechtheid te behandelen en te begeleiden.

Er wordt een veilige basis gecreëerd waardoor het kind van “overleven” naar “(be)leven” kan gaan.

Behandeling van adoptiekinderen met hechtingsproblematiek

Werkwijze

Ik ga samen met uw kind op zoek naar hoe het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen door aandacht te besteden aan persoonlijke vragen, vorming van identiteit, contact aangaan en met ontwikkelen van autonomie. Het doel is dat uw kind zich durft open te stellen, de ander durft te vertrouwen en innerlijke rust gaat ervaren waardoor het zich op alle fronten kan gaan ontwikkelen.

Werkwijze bij het begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek

Aanmelden

U kunt zich telefonisch, per mail of via het contactformulier aanmelden bij praktijk Vivre Amersfoort. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Na het eerste contact maken we een afspraak voor een kosteloos intakegesprek waarin de zorgvraag besproken wordt. Indien nodig vinden er gesprekken plaats met de verwijzer om de zorgvraag enerzijds en de financiering anderzijds te bespreken.

naamloos-8118

Vergoeding

Vergoeding via PGB (persoonsgebonden budget) of gemeente is mogelijk als uw aanvraag wordt goedgekeurd door het wijkteam van uw gemeente of de huisarts. De manier waarop de vergoeding wordt toegekend is afhankelijk van hoe het binnen uw gemeente geregeld is. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een vergoeding via PGB of gemeente hanteren wij een tarief van € 85,- per uur.