Behandeling en begeleiding bij hechtingsproblemen

voor kinderen en volwassenen

Praktijk Vivre

Praktijk Vivre is opgericht om kinderen en volwassenen met een problematische gehechtheid te behandelen en te begeleiden.

Er wordt een veilige basis gecreëerd waardoor de cliënt van “overleven” naar “(be)leven” kan gaan.

Behandeling van adoptiekinderen met hechtingsproblematiek

Werkwijze

Ik ga samen met uw kind op zoek naar hoe het zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen door aandacht te besteden aan persoonlijke vragen, vorming van identiteit, contact aangaan en met ontwikkelen van autonomie. Het doel is dat uw kind zich durft open te stellen, de ander durft te vertrouwen en innerlijke rust gaat ervaren waardoor het zich op alle fronten kan gaan ontwikkelen.

Werkwijze bij het begeleiden van kinderen met hechtingsproblematiek

Aanmelden

U kunt zich telefonisch, per mail of via het contactformulier aanmelden bij praktijk Vivre Amersfoort. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Dan zal ik u laten weten of er een wachttijd is of dat we direct kunnen starten. Tijdens de eerste afspraak wordt de zorgvraag besproken. Na enkele sessies wordt in samenspraak met het kind en de ouders concrete doelen in kaart gebracht waar we aan gaan werken.

naamloos-8118

Vergoeding

Vergoeding via PGB (persoonsgebonden budget) of gemeente is mogelijk als uw aanvraag wordt goedgekeurd door het wijkteam van uw gemeente of de huisarts. De manier waarop de vergoeding wordt toegekend is afhankelijk van hoe het binnen uw gemeente geregeld is. Wanneer u niet in aanmerking komt voor een vergoeding via PGB of gemeente hanteer ik een tarief van € 90,- per uur.